O studiu

Distanční forma vzdělávání je dle § 25 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi. Statut studenta je zachován stejně jako při denní formě do 26 let žáka.

Žáci se tedy nezúčastňují vyučování, pracují z domova, průběžně komunikují s učiteli a vždy v pololetí skládají příslušné zkoušky podle požadavků stanovených k jednotlivým předmětům. Požadavky jsou uloženy v systému Moodle a žáci se v nich dozvědí i to, z jakých studijních materiálů mají čerpat.

Tento typ studia je vhodný především pro vrcholové sportovce, jimž organizace soutěží nedovoluje pravidelnou docházku do školy.

Školné je pro tyto žáky stanoveno na částku 22.000,- Kč/rok.

V případě zájmu se obracejte na manažerku pro distanční studium Ing. Zuzanu Čepelákovou, tel. 416 732 153, zuzana.cepelakova@seznam.cz


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s