Maturitní termíny

Důležité maturitní termíny:

Termín Popis
do 1.12. odevzdat přihlášku k maturitní zkoušce (dostanete ve škole)
  do 14 dnů vám přijde mailem výpis -> v ředitelně podpisem potvrdit správnost
do 31. 10. zadání témat na maturitní práci z programování nebo  MnS (žáci IT + MS)
do 31.3. odevzdat definitivní seznamy maturitní četby (s datem a podpisem)
do 15.4. odevzdat maturitní práce z programování (IT) a MnS (MS)

19.4.

písemná maturitní práce z českého jazyka 

písemná práce z cizího jazyka

1.5. žáci dostanou návrhy hodnocení svých prací k obhajobě
25.4. praktická maturitní zkouška z odborných předmětů
2.-5.5. didaktické testy
15.5. výsledky didaktických testů (dostanete mailem)
16. – 27. 5. ústní maturitní zkoušky
zač. června předávání maturitních vysvědčení (pravděpodobně)
do 25.6. odevzdat přihlášku k podzimnímu termínu MZ