Maturitní termíny

Důležité maturitní termíny:

Termín Popis
   
do 31. 10. zadání témat na maturitní práci z programování nebo  MnS (žáci IT + MS)
do 1.12. odevzdat přihlášku k maturitní zkoušce (dostanete ve škole)
do 31.3. odevzdat definitivní seznamy maturitní četby (s datem a podpisem)
do 15.4. odevzdat maturitní práce z programování (IT) a MnS (MS)

18.4.

písemná maturitní práce z českého jazyka a z cizího jazyka

24.4. praktická maturitní zkouška z odborných předmětů 
do 1.5. žáci dostanou návrhy hodnocení svých prací k obhajobě
2.-5.5. didaktické testy
15.5. výsledky didaktických testů (dostanete mailem)
16. – 26. 5. ústní maturitní zkoušky
31.5. předávání maturitních vysvědčení (pravděpodobně)
do 25.6. odevzdat přihlášku k podzimnímu termínu MZ