Maturitní termíny

Důležité maturitní termíny:

Termín Popis
do 1.12. odevzdat přihlášku k maturitní zkoušce (dostanete ve škole)
do 14 dnů vám přijde mailem výpis -> v ředitelně podpisem potvrdit správnost
do 31. 10. zadání témat na maturitní práci z programování nebo  MnS (žáci IT + MS)
do 31.3. odevzdat definitivní seznamy maturitní četby (s datem a podpisem)
do 10.4. odevzdat maturitní práce z programování (IT) a MnS (MS)
duben

duben

písemná maturitní práce z českého jazyka – letos se ruší!

písemná maturitní práce z cizího jazyka – letos se ruší!

26.4. praktická maturitní zkouška z odborných předmětů
3. – 7.5. didaktické testy
do 1.5. žáci dostanou mailem návrhy hodnocení svých prací k obhajobě
do 15.5. výsledky didaktických testů (dostanete mailem)
17.5. – 28.5. ústní maturitní zkoušky
zač. června předávání maturitních vysvědčení (pravděpodobně)
do 25.6. odevzdat přihlášku k podzimnímu termínu MZ