Zkušební předměty

Společná část pro žáky všech studijních oborů:

 • Povinná zkouška – český jazyk a literatura
 • Povinná zkouška – cizí jazyk (komplexní zkouška) nebo matematika (didaktický test)
 • Nepovinné zkoušky: cizí jazyk, matematika

Profilová (školní) část MZ:

  • obor Veřejnosprávní činnost (4.AV)
   • Povinné zkoušky:
    • praktická = soubor odborných předmětů (Zp, Vs)
    • ústní = veřejná správa­
    • ústní = základy práva­
   • Nepovinné zkoušky – cizí jazyk, výpočetní technika

  • obor Ekonomika a podnikání – Management sportu (4. BS)
   • Povinné zkoušky
    • praktická = soubor odborných předmětů (Úč, E)
    • ústní = obhajoba maturitní práce z managementu sportu­
    • ústní = soubor odborných předmětů (Fs, Tes)
   • Nepovinné zkoušky – cizí jazyk, výpočetní technika

  • obor Informační technologie (4. AI)
   • Povinné zkoušky
    • praktická = soubor odborných předmětů IT
    • ústní = výpočetní technika­
    • ústní = obhajoba maturitní práce z programování­
   • Nepovinné zkoušky – cizí jazyk, základy práva

 • Dálkaři 3. DN + 4.D4
  • Povinné zkoušky
   • praktická = soubor odborných předmětů (Úč, E)
   • ústní = ekonomie­
   • ústní = účetnictví­
  • Nepovinné zkoušky – cizí jazyk, základy práva, výpočetní technika
 • Distanční studium – Management sportu
  • Povinné zkoušky
   • praktická = ekonomie
   • ústní = soubor odborných předmětů (Fs, Tes)
   • ústní = obhajoba maturitní práce z managementu sportu
  • Nepovinné zkoušky – cizí jazyk, základy práva, výpočetní technika

Pomocné dokumenty k maturitní zkoušce:

ČJ – četba

ČJ – vzor_seznamu_knížek_k_maturitě