Zkušební předměty

Společná část pro žáky všech studijních oborů:

 • Povinná zkouška – český jazyk a literatura (didaktický test)
 • Povinná zkouška – cizí jazyk (didaktický test) nebo matematika (didaktický test)
 • Nepovinné zkoušky: cizí jazyk, matematika

Profilová (školní) část MZ:

 • praktická zkouška trvá 300 minut, zpracovává se písemně, pouze v oboru IT na PC
 • písemná zkouška z českého jazyka trvá 120 minut, min. délka je 250 slov, odevzdává se jako rukopis
 • písemná zkouška z cizích jazyků trvá 90 minut, min. délka je 200 slov, odevzdává se jako rukopis
 • obhajoba maturitní práce trvá 15-20 minut
 •  
  • obor Veřejnosprávní činnost 
   • Povinné zkoušky:
    • praktická = soubor odborných předmětů (Zp, Vs)
    • písemná = český jazyk + cizí jazyk (pokud si žák nezvolí matematiku) 
    • ústní = český jazyk + cizí jazyk (pokud nemá M) + veřejná správa + základy práva­
   • Nepovinné zkoušky – cizí jazyk, výpočetní technika

  • obor Ekonomika a podnikání – Management sportu 
   • Povinné zkoušky
    • praktická = soubor odborných předmětů (Úč, E)
    • písemná = český jazyk + cizí jazyk (pokud si žák nezvolí matematiku) 
    • ústní = český jazyk + cizí jazyk (pokud si žák nezvolí matematiku) + obhajoba maturitní práce z managementu sportu­ + soubor odborných předmětů (Fs, Tes)
   • Nepovinné zkoušky – cizí jazyk, výpočetní technika

  • obor Informační technologie 
   • Povinné zkoušky
    • praktická = soubor odborných předmětů IT
    • písemná = český jazyk + cizí jazyk (pokud si žák nezvolí matematiku) 
    • ústní = český jazyk + cizí jazyk (pokud nemá M) + výpočetní technika­ + obhajoba maturitní práce z programování­
   • Nepovinné zkoušky – cizí jazyk, základy práva

 • Dálkaři 3. DN + 4.D4
  • Povinné zkoušky
   • praktická = soubor odborných předmětů (Úč, E)
   • písemná = český jazyk + cizí jazyk (pokud si žák nezvolí matematiku) 
   • ústní = český jazyk + cizí jazyk (pokud nemá M) + ekonomie­ + účetnictví­
  • Nepovinné zkoušky – cizí jazyk, základy práva, výpočetní technika
 • Distanční studium – Management sportu
  • Povinné zkoušky
   • praktická = soubor odborných předmětů (Úč, E)
   • písemná = český jazyk + cizí jazyk (pokud si žák nezvolí matematiku) 
   • ústní = český jazyk + cizí jazyk (pokud nemá M) + soubor odborných předmětů (Fs, Tes) + obhajoba maturitní práce z managementu sportu
  • Nepovinné zkoušky – cizí jazyk, základy práva, výpočetní technika

Pomocné dokumenty k maturitní zkoušce:

ČJ – četba

ČJ – vzor seznamu_knížek_k_maturitě