Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o. Litoměřice

Vzdělávej se od odborníků z praxe. Buď informatikem, manažerem nebo ekonomem.

O nás

Soukromá střední­ odborná škola (1. KŠPA) se nachází­ v centru Litoměřic
a od roku 1992 je zařazena do rejstří­ku MŠMT.
Škola nabí­zí­ vzdělání­ těm, kteří­ mají řádně ukončenou povinnou školní­ docházku, pří­padně těm, kteří úspěšně absolvovali střední­ odborné učiliště.
NOVĚ nabízíme obor Management sportu v distanční formě, vhodné zvláště pro vrcholové sportovce (podrobnosti v odkazu Distanční studium nahoře na liště).

 

Dny otevřených dveří:

23.11., 7.12. 2021, 18.1., 8.2. 2022 vždy 9 – 16:30 hod

Vzhledem ke změnám protiepidemických opatření proběhnou Dny otevřených dveří formou individuálních konzultací.