Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o. Litoměřice

Vzdělávej se od odborníků z praxe. Buď informatikem, manažerem nebo ekonomem.

O nás

Soukromá střední­ odborná škola (1. KŠPA) se nachází­ v centru Litoměřic
a od roku 1992 je zařazena do rejstří­ku MŠMT.
Škola nabí­zí­ vzdělání­ těm, kteří­ mají řádně ukončenou povinnou školní­ docházku, pří­padně těm, kteří úspěšně absolvovali střední­ odborné učiliště.
NOVĚ nabízíme obor Management sportu v distanční formě, vhodné zvláště pro vrcholové sportovce (podrobnosti v odkazu Distanční studium nahoře na liště).

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – viz info v příspěvku níže

Testování k přijímačkám – viz příspěvek níže (příspěvek si otevřete kliknutím na jeho nadpis a potom na slovo “zde”).

 

     Od 4. ledna 2021 se všichni studenti (tedy i maturanti) budou vzdělávat pouze distančně. To platí i nadále – ani od 12.4. nedochází k žádné změně.

Pro všechny třídy nadále platí vždy aktuální rozvrh v Bakalářích (aktualizován je vždy koncem týdne)!