Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o. Litoměřice

Vzdělávej se od odborníků z praxe. Buď informatikem, manažerem nebo ekonomem.

O nás

Soukromá střední­ odborná škola (1. KŠPA) se nachází­ v centru Litoměřic
a od roku 1992 je zařazena do rejstří­ku MŠMT.
Škola nabí­zí­ vzdělání­ těm, kteří­ mají řádně ukončenou povinnou školní­ docházku, pří­padně těm, kteří úspěšně absolvovali střední­ odborné učiliště.
NOVĚ nabízíme obor Management sportu v distanční formě, vhodné zvláště pro vrcholové sportovce (podrobnosti v odkazu Distanční studium nahoře na liště).

Den otevřených dveří – úterý 8.12. – pouze individuální návštěvy v době 9-15 hodin.

Od pondělí 7. prosince se pro 1. – 3. ročníky středních škol zavádí tzv. rotační výuka – pokyny viz níže v aktualitách. 

Maturanti pokračují v prezenční výuce.

Pro všechny třídy nadále platí vždy aktuální rozvrh v Bakalářích!