Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o. Litoměřice

Vzdělávej se od odborníků z praxe. Buď informatikem, manažerem nebo ekonomem.

O nás

Soukromá střední­ odborná škola (1. KŠPA) se nachází­ v centru Litoměřic
a od roku 1992 je zařazena do rejstří­ku MŠMT.
Škola nabí­zí­ vzdělání­ těm, kteří­ mají řádně ukončenou povinnou školní­ docházku, pří­padně těm, kteří úspěšně absolvovali střední­ odborné učiliště.
NOVĚ nabízíme obor Management sportu v distanční formě, vhodné zvláště pro vrcholové sportovce (podrobnosti v odkazu Distanční studium nahoře na liště).

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKYvýsledky zkoušek zveřejníme 19. května zde na stránkách. K podpisu smlouvy se pak dostavte dle data a času na pozvánce, kterou uchazeči obdrželi při zkouškách. Z hlediska testu na Covid platí stejná pravidla jako při zkouškách – viz příspěvek níže (příspěvek si otevřete kliknutím na jeho nadpis a potom na slovo “zde”). Potvrzení o testu musí doložit i zákonný zástupce!