Pro zájemce

Prohlédněte si nabízené studijní obory:

(Ceny studia a přihlášky jsou níže)

Název Zaměření Kód ŠVP Forma Délka studia Počet přijímaných
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Denní 4 roky 25
Informační technologie 18-20-M/01 Denní 4 roky 20
Ekonomika a podnikání Management sportu 63-41-M/01 Denní 4 roky 25
Ekonomika a podnikání Ekonomika pro praxi 63-41-M/01 Dálkové 4 roky  25
Podnikání Ekonomika pro praxi 64-41-L/51 Dálkové nástavbové 3 roky 25
Ekonomika a podnikání Management sportu 63-41-M/01 Distanční 4 roky 20

­­

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

Jedná se o jediný obor, který MŠMT ČR schválilo pro přípravu plně kvalifikovaných státních úředníků. Absolvent je připraven jako referent samosprávy nebo státní správy zajišťovat odborné činnosti nebo ucelené agendy v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy. Vzhledem ke znalosti dvou cizích jazyků se může uplatnit i v rámci Evropské unie.

Učební plán

­­

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Nový, moderně pojatý studijní obor specializovaný na problematiku osobních počítačů, jejich ovládání a využívání, základní programování, stavbu počítačů, instalaci a provozování. Absolvent se uplatní jako správce počítačové sítě či web serveru, technik v počítačových i jiných firmách i v samostatném podnikání.

Učební plán

­­

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

zaměření Management sportu

Absolventi se uplatní zejména na manažerských postech ve sportovních klubech, ve firmách vyrábějících a prodávajících sportovní zboží, nebo v institucích se sportovními, rekreačními či rehabilitačními programy. Zároveň budou teoreticky připraveni pro získání licence sportovních trenérů.

Učební plán

­­

Dálkové studium

 Studium probíhá 1x týdně, vždy v úterý odpoledne od 15 hodin do 19:10 hod. Přihlásit se je možné vždy až do 31. srpna.

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

zaměření Ekonomika pro praxi

Široce koncipovaný obor určený pro absolventy základní školy. Uplatnění je možné na pozicích středního managementu v soukromých i státních firmách, na úřadech i v samostatném podnikání.

Učební plán – dálkové

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ – nástavbové

zaměření Ekonomika pro praxi

Studium určené pro absolventy všech tříletých učebních oborů. Připravuje na práci administrativního i ekonomického charakteru na úřadech, ve firmách i v soukromém podnikání.

Učební plán – dálkové

Distanční studium – viz samostatný odkaz na úvodní stránce

­­Ceny studia

Školné se vztahuje vždy na jeden školní rok. Pro školní rok 2022/2023 bylo pro 1. ročníky denního a dálkového studia stanoveno na 15.000,- Kč (pro vyšší ročníky zůstává 12.000,- Kč).

Školné zahrnuje zčásti pronájem a režii učeben, zařízení školy, mzdy pedagogů a správních zaměstnanců, provoz a údržbu učebních pomůcek. Studenti naší školy mají rovnocenné postavení jako studenti státní školy (tzn. pro rodiče nárok na přídavky atd.).

­­

Přihlášky ke studiu

Zájemci o studium je řádně vyplní a odevzdají naší škole. Na přihlášce NENÍ NUTNÉ lékařské potvrzení. Zájemci z 9. tříd – uvádějte vždy telefon a kontaktní e-mail na uchazeče i zákonného zástupce. Přihlášky prosím tiskněte oboustranně na 1 list!

Tiskopisy si můžete stáhnout zde :

4-leté denní studium
3-leté dálkové nástavbové studium
4-leté dálkové + distanční studium