Projekt MŠMT

Škola je zapojena prostřednictvím výzvy č. 02_16_035 do podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt s názvem „Soukromá střední odborná škola (1. KŠPA), s.r.o. – Výzva č. 02_16_035“ je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005137
Realizace: od 1.3.2017 do 28.2.2019
V rámci projektu realizujeme následující aktivity:
• III/1.3 Školní psycholog – personální podpora SŠ
• III/2.9 Tandemová výuka na SŠ
• III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ
Cílem projektu je rozvoj školy v následujících oblastech:
• Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
• Rozvoj výuky cizích jazyků
• ICT kompetence
• Čtenářská a matematická gramotnost

Leták k projektu

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz