Šablony 2020

Šablony 2020

Škola je zapojena prostřednictvím výzvy č. 02_18_065 do podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II. Projekt s názvem „ Soukromá střední odborná škola (1. KŠPA), s.r.o. – Výzva č. 02_18_065“ je spolufinancován Evropskou unií z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016210
Realizace: od 1.9.2019 do 31.8.2021
V rámci projektu realizujeme následující aktivity:
  • 2.III/2 Školní speciální pedagog –personální podpora SŠ
  • 2.III/11Tandemová výuka v SŠ
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz