Finanční podpora

Pokud byste chtěli škole přispět finančním darem, můžete tak učinit na oficiální
účet č. 19-5904910237/0100 vedený u KB Litoměřice. Do poznámky pro
příjemce napište „dar“.
V případě potřeby Vám na vaši žádost vystavíme a zašleme příslušné potvrzení.
Dary jsou dobrovolné a žádným způsobem neovlivňují přijetí uchazeče či
průběh studia žáka.