Učební plán

ŠVP – management sportu – distanční studium
  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
 Český jazyk a literatura 8 8 8 8
 Cizí jazyk 8 8 8 8
 Společenské vědy 4 4 4 4
 Přírodní vědy 4 4 4 4
 Matematika 8 8 8 8
 Výpočetní technika 4 4 0 0
 Ekonomie 4 4 4 4
 Účetnictví 4 4 4 4
 Základy práva 0 0 4 4
 Fyziologie sportovce 4 4 4 4
 Teorie a praxe sportu 4 4 4 4
 Management sportu 4 4 4 4
* Číslo vždy uvádí minimálni počet konzultací za rok
 Společenské vědy:  1. ročník – dějepis
 2. roč. – psychologie sportu
 3. roč. – sociologie a filosofie
 4. roč. – politologie
 Přírodní vědy:  1. roč. – fyzika
 2. roč. – chemie
 3. roč.  – biologie
 4. roč. – ekologie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s