Výpočetní technika 3 ročník

Vyučující: Beránek Pavel

Obsah předmětu: Výuka výpočetní techniky je zaměřena na ovládnutí technologie Javascript a příslušných frameworků typu jQuery, Angular.js. Výuka je vedena konstruktivisticky, kdy je student posazen před konkrétní problémy a s pomocí týmu a Internetu se snaží programátorské problémy vyřešit. Snažíme se o využití javascriptu v místech, které nejsou nejnovějšími standardy internetových technologií vyřešené. V teoretické části je kladen důraz na moderní trend single-page aplikací, kde je v praxi javascript nejvíce užíván.

Soubory ke stažení: