Výpočetní technika 2 Dálkové studium

Známky po druhém pokusu (počítá se lepší z obou pokusů):

 • Auerová: 15b = 1
 • Bucek: neplatný soubor = N
 • Čapková: 16b = 1
 • Černá: 12b = 2
 • Dařílek: 9b = 3
 • Dlouhá: 12b = 2
 • Doubková: 11b = 2
 • Havlíčková: 5.5b = 4
 • Machatová: 6b = 4
 • Marková: 2.5b = 5
 • Menclová: 16b = 1
 • Rašev: 13b = 2
 • Schon: nepsal = N
 • Rašev: 13B = 2

Opravit si známku můžete na dalším termínu. Dával jsem i půlbody za částečně splněná zadání. Doučte se styly (byly probírané jako poslední látka ve Wordu). Zbytek třídy neodevzdal nebo nedorazil. Písemka nebyla z ničeho jiného než z obsahu karty Domů ve Wordu (nejužívanější funkce).

 

Hodnocení:

 • 14-16b = 1
 • 11-13b = 2
 • 8-10b = 3
 • 5-7b = 4
 • 0-4b = 5