Operační systémy 1. ročník

Vyučující: Beránek Pavel

Obsah předmětu: Výuka operačních systémů se soustředí na zvládnutí ovládání základních nástrojů MS Windows a Linuxového Ubuntu. Student se naučí ovládat operační systém jak pomocí grafického uživatelského rozhraní, tak i pomocí textového rozhraní (příkazová řádka/terminál). Součástí výuky je i psaní skriptů pro oba typy operačních systémů. Probrána je i potřebná teorie principu operačních systémů a jejich jádra. Po úspěšném ukončení předmětu bude student schopen nakonfigurovat operační systém dle požadavků klienta a administrovat ho pomocí vybraných nástrojů a vlastních skriptů.

Prezentace ke stažení:

Operační systémy