Dálkové studium chemie 2. ročník

Známka je získána vypracováním semestrální práce na jedno ze zvolených témat. Témata jsou k dispozici v následujícím seznamu. Červerně obarvená jsou již zadaná:

Obecná chemie

 • Průmyslová odvětví chemie (Dlouhá)
 • Stavba atomu (Marková)
 • Orbital atomu
 • Chemické vazby
 • Periodická soustava prvků (Dařílek)
 • Polymery
 • Nanotechnologie (Menclová)

Anorganické chemie

 • Oxidy (Papajanovský)
 • Kyseliny (Schon)
 • Hydroxidy
 • Soli (Čapková)

Organická chemie

 • Uhlovodíky
 • Deriváty uhlovodíků

Biochemie

 • Bílkoviny, sacharidy, lipidy, vitamíny (Auerová)
 • Nukleonové kyseliny, biokatalyzátory (enzymy)
 • Chemické děje v živých organismech

Práce bude zpracována formou prezentace v libovolném softwaru a bude přednesena před třídou. Nepřednesená práce se nepočítá. Známky budou dvě – první za obsah prezentace a druhá za přednes (připravenost studenta, odpovídání na otázky).

V práci by se měli obejvit základní informace typu: Co to je, jak to rozdělujeme, kde se to nachází, jak to reaguje, k čemu se to využívá, jak to vyrábíme, atd.