Chemie 1. rocnik

Vyučující: Beránek Pavel

Obsah předmětu: Výuka chemie je zaměřena na 4 chemické disciplíny: Obecnou chemii, Organickou chemii, Anorganickou chemii a Biochemii. Student se v průběhu ročníku naučí například: kategorizovat látky, poučí se o struktuře atomu a různých typech vazeb, zjistí jaké mají využití anorganické sloučeniny v průmyslové praxi a organické sloučeniny ve farmaceutickém průmyslu, poučí se o makroživinách a jiných biomolekulách využívaných v metabolických procesech živočichů. Výuka je vedena převážně popularizační formou.

Prezentace ke stažení:

  1. Látka a Chemické obory: 1_chemicke_obory

  2. Třídění látek: 2_trideni_latek

  3. Struktura atomu: 3_Struktura atomu

  4. Orbitalová teorie: 4_orbitalova_teorie

  5. Chemické vazby: 5_chemicke_vazby

  6. Chemické reakce: 6_Chemicke_reakce

  7. Metabolismus a Makroživiny: 7_biochemie_makroziviny

  8. Biokatalyzátory: Biokatalyzátory