Aplikační software 4. ročník

Vyučující: Beránek Pavel

Obsah předmětu:

Cílem předmětu je naučit studenta základům jazyka SQL a návrhu relačních databází. Jazyk SQL je trénován pomocí textového interpretru na databázi SQLite3. Následně se student naučí ovládat relační databáze na programu MS Access pomocí grafického uživatelského rozhraní. Student se naučí vytvářet aplikaci s MVC návrhovým vzorem, kde front-endem jsou formuláře a sestavy MS Access. Naučí se také přistupovat ke své databázi pomocí programovacího jazyka C#.

 

Domácí úkol 1 (odevzdání 6.10.2017):

Úkolem je vytvořit tabulky s libovolnými VT součástkami, které naplní student daty a následně vytvoří dotazy přes tabulky příkazem JOIN. Například: vyberu z tabulky základní desky konkrétní název základní desky a připojím všechny procesory, které se shodují v socketu, a seřadím dle ceny od nejvyšší.

sqliteukol

Tabulky budou minimálně 3 a dotazy budou minimálně 3. Hodnotí se náročnost vytvořených dotazů a datový model. Úkol je vypracován v databázovém systému SQLite3 a odevzdává se celý skript *.SQL, který vybuduje model a naplní daty a následně provede SELECT dotazy.

Zdroje: