Aplikační software 2. ročník

Vyučující: Beránek Pavel

Obsah předmětu: Výuka aplikačního softwaru je v druhém ročníku zaměřena na zvládnutí aplikací pro vytváření multimediálních prezentací. Studenti se naučí ovládat příslušný software a naučí se i prezentovat. Součástí výuky je překonání strachu z prezentování svého tématu na veřejnosti. Studenti se seznámí i s prezentéry a naučí se jimi ovládat prezentace. Aplikace, které se vyučují jsou: MS Powerpoint, LibreOffice Impress a Prezi.

 

Domácí úkol 1 (odevzdání 9.10.2017):

Úkolem studenta je vytvořit v programu MS Office nebo LibreOffice Impress jednoduchou prezentaci s dodržením zásad, jak má prezentace vypadat (klíčová slova, vhodné pozadí, vhodné obrázky). Prezentace je na libovolné téma. Po odevzdání se následně i ústně prezentuje. Výsledkem jsou 2 známky: z prezentace a z ústního projevu (hodnotí se zejména připravenost studenta).