Schůzky rodičů

Schůzky rodičů proběhnou v pondělí 21. listopadu od 16 hodin. Organizovány budou konzultační formou, rodiče si tedy sami obejdou vyučující, kteří budou rozmístěni v učebnách v 1. patře.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s