Schůzky rodičů

Schůzky rodičů se uskuteční v pondělí 22. listopadu 2021 od 16 hodin.

Vzhledem ke změnám protiepidemických opatření proběhnou schůzky rodičů on-line (dle informací třídních učitelů).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s