Doplňující informace k přijímačkám

Uchazeči, kteří na naší škole měli konat jednotné přijímací zkoušky v obou termínech, ale dostavili se pouze jednou, mohou (ale nemusejí) zkoušky konat ještě v náhradním termínu 2. nebo 3. června. Pokud o to má některý ze zmíněných uchazečů zájem, musí tuto skutečnost sdělit ředitelce školy do 14. 5. 2021. NETÝKÁ SE ŘÁDNĚ OMLUVENÝCH UCHAZEČŮ! (ti jsou přihlášeni automaticky).

Takovýto uchazeč, který koná přijímací zkoušky ještě v náhradním termínu, může svůj již odevzdaný zápisový lístek vzít zpět a odevzdat jej na jiné škole, na kterou byl po tomto termínu přijat.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s