Výuka v době uzavření středních škol

Od 5. října je zavedena distanční výuka. Všichni žáci obdrží informační e-mail s pokyny pro využívání příslušných komunikačních platforem.

Žáci denního studia mají vytvořený aktuální rozvrh hodin, podle nějž se budou vždy připojovat na jednotlivé hodiny.

Žáci dálkového studia rozvrh nemají, v jednotlivých předmětech budou pracovat podle informací v systému Moodle.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s