Schůzky rodičů žáků 1. a 4. ročníků – pozor, změna!

Schůzky rodičů žáků 1. ročníku se konají v pondělí 14. září 2020 od 16 hodin.

Schůzky rodičů žáků 4. ročníku jsou zrušeny, abychom omezili množství osob ve škole.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s