Docházka po 8. červnu 2020

Docházka pro žáky nižších (nematuritních) ročníků, kterou školám doporučuje MŠMT, v našem případě organizovaná NEBUDE, protože ve stejném termínu probíhají přijímací a maturitní zkoušky. Není tedy možné výuku personálně zabezpečit.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s