Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky (jednotné testy) proběhnou 8. června dle informací rozeslaných v pozvánce Cermatu. Při zkouškách je nutné dodržovat následující hygienická opatření: Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům (nikoli doprovodu). Ti se nesmějí před školou shlukovat, ale zamíří rovnou do určené učebny. Při vstupu odevzdají čestné prohlášení podepsané od rodičů (ke stáhnutí zde) a nasadí si roušku, kterou nosí ve všech společných prostorách školy. Sundat ji smějí pouze v učebně při psaní testu (uloží do připraveného sáčku). Při vstupu do třídy si žák vydesinfikuje ruce, při testu používá své vlastní psací a rýsovací potřeby.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s