Konzultace pro maturanty

Na základě rozhodnutí MŠMT budou pro maturanty od pondělí 11. května probíhat konzultace v maturitních předmětech. Účast je dobrovolná, žáci však  mohou přijít jen tehdy, pokud nevykazují příznaky virového onemocnění – v tomto smyslu podepíší čestné prohlášení (podrobné informace již dostali mailem). Rozvrh předmětů najdete zde: denní + dálkaři.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s