Důležitá informace!

Žádáme studenty, kteří byli o prázdninách v Itálii (konkrétně v Lombardii nebo Benátsku), aby pro jistotu nechodili do školy a zůstali 14 dní doma. Dále pak prosím postupujte podle pokynů, které na svých stránkách zveřejnilo  ministerstvo zdravotnictví (www.mzcr.cz). O vzniklé situaci neprodleně informujte své třídní učitele. Absence bude samozřejmě omluvena a v jejím důsledku nevznikne nutnost dodatečných zkoušek.
Mgr. Ivana Jiřičová, ředitelka školy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s