Rozpis ústních maturit

Slavnostní zahájení ústních zkoušek je v pondělí 20. května v 7:30 hodin – povinné jen pro všechny DENNÍ studenty. Následující pokyny pak platí i pro dálkaře:
V přiloženém konkrétním rozpisu si každý žák najde údaje o svých ústních zkouškách (časový údaj uvádí, v kolik hodin si jde žák losovat otázku). V uvedený den se vždy CELÁ SKUPINA (většinou čtveřice) sejde 10 minut před zadáváním prvního předmětu (to je obvykle pro dopolední skupinu v 7:30, pro odpolední ve 12 nebo 12:30).
Zkušební místností je učebna č. 15, mezi zkouškami máte útočiště v učebně č. 14.
Ke zkouškám žáci chodí ve vhodném společenském oděvu, všichni budou mít DOKLAD TOTOŽNOSTI!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s