Přijímací řízení

V pondělí 29. dubna se koná přijímací řízení. Přijatí uchazeči  se dostaví se zákonným zástupcem v čase uvedeném na pozvánce, kterou obdrželi při písemných testech. (Seznam přijatých bude vyvěšen zde na stránkách školy poté, co od Cermatu obdržíme výsledky jednotných testů, pravděpodobně v pátek 26. dubna). Vezměte s sebou, prosím, také zápisový lístek, který jste dostali na základní škole.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s