Schůzky rodičů

Schůzky rodičů se uskuteční v pondělí 26. listopadu 2018 od 16 hodin. Schůzky budou konzultační, jednotlivé vyučující najdete rozdělené podle předmětů v učebnách v 1. patře. Konkrétní rozpis najdete jako vždy na informační tabuli vedle sborovny.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s