2. kolo přijímacího řízení

Ředitelka Soukromé střední odborné školy (1. KŠPA) s.r.o., Litoměřice v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

                                 VYHLAŠUJE 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

                      pro přijetí ke vzdělávání od školního roku 2018/2019

Kritéria přijetí:

Absolvování přijímacího pohovoru (v dalších kolech přijímacího řízení se již jednotné testy nekonají)

Přihlášky:

Všichni uchazeči odevzdají přihlášky na předepsaném tiskopise nejpozději do 25.5.2018 (osobně ve škole, nebo poštou na adresu školy). Přihlášky jsou k dispozici ke stažení na stránkách školy (lékařské potvrzení přihlášky nevyžadujeme).

Termín:

Přijímací pohovor se koná 1. června 2018

Na volná místa v jednotlivých oborech můžeme přijmout:

68-43-M/01     Veřejnosprávní činnost  5 žáků  

63-41-M/01     Ekonomika a podnikání – zaměření Management sportu   6 žáků 

18-20-M/01     Informační technologie     8 žáků

Litoměřice 4. května 2018

Mgr. Ivana Jiřičová, ředitelka školy 

 

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s