Studentské volby na 1. KŠPA

I naše škola se zúčastnila projektu studentské volby na středních školách. Studenti měli šanci vyzkoušet si volby „na nečisto“ a poznat volební systém na vlastní kůži. Smyslem tohoto projektu je snaha poukázat na občanskou lhostejnost v ČR. Snahou bylo nejen seznámení studentů s volebními principy zastupitelské demokracie, ale také zacílení do budoucna, aby studenti začali vnímat své občanství aktivně, zodpovědně a sebevědomě.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s