Lidice

Znalost dějin patří k všeobecnému vzdělání. Proto se studenti naší školy zúčastnili v Praze besedy na téma – Domácí odboj a život za 2. světové války. Besedy se ujala přeživší neteř generála Spěváčka vyznamenaného za zásluhy v domácím odboji, paní Šárka Helmichová. Její vyprávění o skrývání se ve sklepení, o vysněné vůni čerstvého pečiva i obětavosti cizích lidí bylo velmi poutavé.

Z Prahy jsme se přesunuli do Lidic, abychom v tzv. Lidické galerii zahájili prohlídku obce vypálené nacisty 10. června 1942. Zde jsme mohli obdivovat kresby dětí zasílané do Lidic z celého světa a ve zdejším kině jsme se podívali na dokument o vyhlazení obce. Prohlídka expozice v lidickém památníku patřila k nejsilnějším zážitkům celé exkurze. Moderně pojatá výstava nabízí např. promítání filmových dokumentů – nacistických projevů, vzpomínky pamětníků, čtení dopisů lidických dětí, fotografie nacistických zvěrstev vystavené na betonových panelech, fragmenty předmětů z lidického kostela, fotografie zastřelených lidických mužů a také žen a dětí, které zemřely v koncentračních táborech. Po prohlídce muzea jsme společně prošli pietním územím tam, kde obec Lidice kdysi stávala. Zastavili jsme se u sousoší lidických dětí či základů Horákova statku, kde byli všichni lidičtí muži starší 15 let zastřeleni. Mrazivé počasí jen prohlubovalo naše pocity a my jsme si uvědomili spoustu důležitých věcí o minulosti i o jejím vztahu k dnešku.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s